Hur ska man förhålla sig till larmrapporter om onyttiga teer? Med anledning av en artikel fick vi den frågan från vår kund Roger. Men det är säkert fler än Roger som undrar, så här är en kommentar.

Gränsvärden

När det gäller livsmedel så finns ju gränsvärden för vad de får innehålla av olika skadliga ämnen. Problemet är att det är dyrt att testa alla sändningar. Därför blir det oftast stickprover. Miljöförhållanden som jordmån eller närhet till städer och industrier förändras inte så fort, så även om inte proverna är heltäckande, säger de en hel del.

Besprutning

När det gäller besprutning, så används det i princip alltid för icke-ekologiska teer. Även konstgödning används, vilket inte är tillåtet i ekologisk odling. Däremot brukar man vänta så att det hinner regna mellan besprutning och skörd, just för att de giftiga ämnena ska hinna spolas bort och/eller brytas ner. Även för icke-ekologiska (dvs konventionella) teer gäller förstås  gränsvärden, så det är generellt inte farligt att konsumera. Största förtjänsten när det gäller ekologiska teer, är kanske att arbetare med undermåliga skyddskläder slipper gifterna, och att man inte förstör jorden.

Hälsoteer

När det gäller "hälsoteer" är jag mera skeptisk. De innehåller ibland lite te som en bland många ingredienser. Det är ofta alla möjliga konstiga ämnen, och har inte så mycket med vanligt te att göra. Det kan vara höga koncentrationen av alla möjliga ämnen med osäker effekt på kroppen. När det gäller matcha, får man förstås kolla lite på ursprung. Man brukar vara ganska noggrann i Japan, så om det kommer därifrån (som all vår matcha), kan man nog vara ganska säker.

Kinesiska teer är lite trixigare. Det kan nog vara en bra idé att växla lite mellan olika sorter.

Koncentrationen

En annan sak som jag kom att tänka på: Åtminstone när det har varit tal om t.ex. radioaktivitet i te, så är gränsvärdena samma som för frukt och grönsaker. Men till 2dl färdig dryck, används ju endast cirka 2 gram teblad, alltså 2 gram till 200 gram dryck, så man en utspädning på 100 gånger. I praktiken blir det då ofta viktigare vilket vatten man använder....

I slutändan tror jag att fördelarna överväger nackdelarna, och att te är bland de nyttigaste sakerna man kan stoppa i sig.