Efter mer än 3 månaders strejk i indiska Darjeeling, återupptas nu arbetet på teplantagen.

Teplockare i Darjeeling

Vid mitten av 1800-talet började engelsmännen odla te i indiska Darjeeling.Förutsättningarna var goda, och ganska snart började man industrialisera arbetet. Plockningen, som fortfarande sker fortfarande för hand, är mycket arbetsintensiv. De få befolkningsgrupper som levde av svedjebruk i området räckte inte till. De indier som levde på slätten nedanför klarade inte av det hårda arbetet på hög höjd, varför man hämtade arbetskraft från det angränsande Nepal. Ättlingarna till dessa arbetare utgör än i denna dag majoriteten av invånarna i distriktet. Därför är nepali det vanligaste språket i Darjeeling.

 

Återkommande krav på självständighet för området, samt krav från delstatsregeringen på integration, har lett till många konflikter. I år krävde delstatsregeringen att man alla skolbarn skulle lära sig delstatens språk bengali. Det ledde till protester och strejker från Gorkha Janmukti Morch, den organisation som organiserar plantagearbetarna och verkar för områdets självständighet. Sedan 13:e juni är därför samtliga 87 teplantage i Darjeeling stängda. Hittills har 7 personer dött i oroligheterna.

First flush, årets första skörd bärgas tidigare på våren, men den andra skörden som plockas efter monsunen blev endast delvis bergad. På grund av det eftersatta underhållet, kan man inte heller räkna med någon höstskörd i år. Mycket arbete krävs för att få teplantagen produktiva igen. T.ex. är den eftersatta ogräsbekämpningen ett viktigt arbete, speciellt för de många ekologiska plantagen där man inte bara kan "spruta bort" ogräs. Speciellt mindre plantageägare saknar även den ekonomiska uthålligheten som krävs.

Samtidigt som branschorganisationer som Indian Tea Board varnar för kopior eller te som blandats upp med te från andra håll, är man orolig över förlorade marknadsandelar. Nepal odlar te som smakmässigt ligger nära, och även där har priserna börjat stiga. Även om en hel del te finns kvar ute bland grossister, räknar man med att bristen kommer att påverka handeln framöver, med prishöjningar som följd.

Turismen, som är den andra näringsgrenen i området, har drabbats hårt, då området tömdes på turister i juni. Det kommer förstås att påverka ekonomin under lång tid framöver.

Idag tillkännagav Gorkha Janmukti Morch, som vill ha en egen stat, att strejken avbryts. Plantageägarna har erbjudit 90 000 tearbetare en bonus på knappt 20% som ska betalas när arbetet "återgått till det normala".