De närmaste månaderna kommer årets te från Japan att nå Europa. Det man frågar sig i år efter tsunami och kärnkraftsolycka är då: Törs man dricka?

Svaret blir ja, och det finns flera skäl till det:
- De flesta tedistrikt ligger så långt från Fukushima, att de är opåverkade av nedfall. (Vårt kommer från Kyoto.)
- Japanskt te kontrolleras noggrant innan det skeppas till Europa.
- De gränsvärden som finns är egentligen framtagna för livsmedel som konsumeras mer eller mindre i sin helhet. För te blir det då väldigt goda marginaler.

Här kommer några detaljer för den som är intresserad...

Erfarenheter från Chernobyl
Debatten i Japan handlar till stor del om vilket gränsvärde som egentligen är korrekt. Den norm som tillämpas är egentligen framtagen för grönsaker m.m. Det är ju så, att man inte äter tebladen som grönsaker. För det första är det inte all radioaktivitet som går över i drycken eftersom en del stannar i bladen som man sedan kastar. Experiment som gjordes i Turkiet efter Chernobyl, visade att runt 60 % av cecium-134 och cecium-137 gick över i drycken. För det andra är utspädningen betydande. I praktiken kommer man långt under de nivåer av radioaktivitet som godkända mineralvatten kan innehålla. Undantaget är väl då matcha, men även här har man en betydande utspädning.

Vad man funnit
Över hela landet görs dagligen tester på radioaktivt nedfall. De första dagarna när utsläppen var som störst, blåste det ut mot havet. Man kontrollerar även skördarna. Hittills har man påträffat radioaktivitet från te i närheten av Minamiashigara, som ligger i nordöstra kanten av Shizuoka. Testet visade då mer än tillåtna 500 Bq/kg för cecium, vilket är det japanska gränsvärdet för grönsaker, och det teet har stoppats. (WHO's rekommendation ligger på 1000 Bq/kg - den japanska normen är alltså strängare.) De flesta tedistrikt ligger längre västerut, och är alltså inte alls i närheten av gränsvärdet.

De teer som vi köper direkt från Japan, odlas i Uji utanför Kyoto. Det är relativt långt till Fukushima, med berg emellan. Där har man överhuvudtaget inte uppmätt några förhöjda värden. Mätningarna fortsätter, för att man ska kunna veta att  det är ett säkert livsmedel.

----

*) I de turkiska försöken 1986 användes gränsvärdet 12 500 Bq/kg, eftersom man med sådant te i den färdiga drycken kom under den då gällande europeiska normen för flytande livsmedel för gravida, på 370 Bq/liter. Syftet var att blanda ut kontaminerat te med äldre, okontaminerat te från skörden 1985.